PN - Ngày 21/9, Bộ GD-ĐT ban hành văn bản 5997 về thực hiện miễn, giảm học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH theo Nghị định 49/2010 của Chính phủ gửi các ĐH, Học viện, các trường ĐH, CĐ và TCCN.

Theo đó Bộ GD-ĐT xác định các đối tượng HS-SV được giảm học phí theo hai mức là 70% và 50%. Những HS-SV theo học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và những chuyên ngành - nghề nặng nhọc, độc hại được giảm 70% học phí. HS-SV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên, HS tốt nghiệp THCS đi học nghề được giảm 50% học phí. Các đối tượng được miễn học phí bao gồm: người có công hoặc thân nhân của người có công với cách mạng; HS- SV có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; HS-SV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; HS-SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% hộ nghèo. M. Nhật