(ANTĐ) - Học sinh, sinh viên chỉ phải đóng 70% trong tổng mức bảo hiển y tế, còn 30% được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Khám bệnh cho học sinh theo thẻ BHYT. Đây là chính sách nhằm để khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế rộng rãi. Điểm mới trong công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH) quy định là năm 2010 học sinh, sinh viên phải tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc với mức đóng 3% lương tối thiểu. Theo thống kê, trong năm học 2009-2010, Hà Nội có trên 80% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Trong đó có một số quận đạt tỷ lệ tham gia trên 90% các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm. TP Hà Nội đã hỗ trợ 30% mức đóng BHXH cho học sinh, sinh viên ở các trường học trực thuộc UBND TP. Vào năm học 2010 – 2011, để khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế rộng rãi, thì học sinh, sinh viên chỉ phải đóng 70% trong tổng mức đóng, còn 30% được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Cụ thể, mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên là 282.800 đồng/12 tháng, thì học sinh, sinh viên chỉ phải đóng 184.000 đồng, còn ngân sách nhà nước hỗ trợ 78.800 đồng. BHXH TP Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện phối hợp trong việc quản lý học sinh, sinh viên để giữa cơ quan BHXH và các nhà trường thực hiện tốt công tác BHYT theo đúng qui định, duy trì số học sinh, sinh viên tham gia đóng bảo hiểm..