Bạn đọc hỏi: Tôi muốn mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho con tôi là học sinh, sinh viên theo diện bảo hộ gia đình có được không? Mức đóng và chế độ hỗ trợ, mức hưởng BHYT học sinh sẽ như thế nào?

Hoc sinh, sinh vien co duoc mua bao hiem y te dien khac? - Anh 1

Tuyên truyền y tế học đường tại trường THCS Quỳnh Mai. Ảnh: Dương Ngọc (TTXVN)

Về vấn đề này, theo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014, tại Điều 12 có 5 nhóm đối tượng tham gia BHYT:

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng,

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, gồm có: Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng...

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, gồm có: sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp...; trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc diện hộ nghèo...

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm: a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo; b) Học sinh, sinh viên.

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Tuy nhiên, tại Điều 13 có quy định : “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượngquy địnhtại Điều 12 của Luật này”. Như vậy,học sinh- sinh viên nằm trong nhóm 4 thì không được xuống đóng theo diện hộ gia đình nhóm 5.

Về mức đóng Luật BHYT có quy định học sinh, sinh viên (HS SV) là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT có mức đóng hàng tháng bằng 4.5% mức lương cơ sở, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng như sau:

- Hỗ trợ 100% mức đóng cho HSSV thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc đang sinh sống tại các huyện đảo, xã đảo. Hộ cận nghèo mới thoát nghèo, hộ cận nghèo sống tại các huyện nghèo, học sinh mầm non, HSSV là thân nhân người có công, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định;

- Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng đối với HSSV thuộc hộ cận nghèo còn lại;

- Hỗ trợ 30% mức đóng cho HSSV khác.

Như vậy, để tham gia BHYT, căn cứ vào mức lương cơ sở năm nay, mỗi HSSV đóng tối đa 491.400 đồng cho 1 năm.

Quyền lợi được hưởng: Được cấp thẻ BHYT; được đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) ban đầu vào đầu mỗi quý; được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học và được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB theo các mức sau đây:

- Hưởng 100% chi phí khi KCB tại tuyến xã hoặc tổng chi phí của một lần khám chữa bệnh (KCB) thấp hơn 15% mức lương cơ sở ở mọi tuyến điều trị;

- Hưởng 100% chi phí nếu HSSV là con của liệt sỹ; người thuộc hộ gia đình nghèo; Người dân tộc thiểu số đang sống tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;

- Hưởng 100% chi phí nếu HSSV đang sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; sống tại xã đảo, huyện đảo;

- Hưởng 100% chi phí nếu tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp KCB trái tuyến). Người bệnh lưu giữ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả làm căn cứ để cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

- Hưởng 95% chi phí KCB đối với HSSV thuộc hộ cận nghèo;

- Hưởng 80% chi phí KCB đối với HSSV còn lại.

* Trường hợp KCB vượt tuyến, trái tuyến, nếu điều trị nội trú tại tuyến tỉnh được hưởng 60% chi phí, tuyến Trung ương được hưởng 40% chi phí.

* Khi HSSV KCB tại cơ sở có ký hợp đồng KCB BHYT nhưng không đủ thủ tục KCB BHYT theo quy định: được quỹ BHYT thanh toán trực tiếp trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định.

* Khi HSSV có thẻ BHYT KCB tại cơ sở không ký hợp đồng KCB BHYT: được quỹ BHYT thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT, tối đa cho 01 đợt điều trị không vượt quá mức: 60.000 đồng điều trị ngoại trú tại tuyến huyện và tương đương; nếu điều trị nội trú, mức thanh toán là 500.000 đồng đối với tuyến huyện và tương đương; 1.200.000 đồng đối với tuyến tỉnh và tương đương; 3.600.000 đồng đối với điều trị tại tuyến Trung ương.

* Trong trường hợp cấp cứu, HSSV tham gia BHYT được KCB tại bất kỳ cơ sở y tế nào và xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi BHYT.

XC/Báo Tin Tức