Nhiều đối tượng được TP.HCM miễn giảm học phí trong giai đoạn 2016 - 2021.

Văn bản hướng dẫn liên sở giữa Sở GD-ĐT và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính quy định miễn giảm học phí cho nhiều đối tượng trong các năm học từ 2016 - 2021.

Hoc sinh ngheo TP.HCM duoc mien hoc phi 2 buoi/ngay - Anh 1

Học sinh TP.HCM (Ảnh Đinh Quang Tuấn)

Theo đó, thành phố miễn 100% tiền tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày cho học sinh là con thứ nhất, thứ hai thuộc hộ nghèo nhóm 1, 2.

Điều kiện là các em đang học các trường từ tiểu học đến THPT công lập và ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Học sinh là con thứ ba của hộ nghèo nhóm 1, 2 hoặc là con thứ nhất, con thứ hai hộ nghèo nhóm 3a thì được giảm một nửa tiền tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ giảm 70% học phí cho học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa, nghệ thuật công lập và ngoài công lập.

Giảm 50% học phí cho học sinh, sinh viên là con cán bộ công nhân viên chức mà cha mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được huởng trợ cấp thuờng xuyên. Con thứ ba của hộ nghèo nhóm 1, 2 thuộc chuẩn nghèo của thành phố.

Các sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh được miễn học phí.

Theo quy định của thành phố, hộ nghèo thuộc nhóm 1 có thu nhập từ 21 triệu đồng/ người/ năm trở xuống và có tổng điểm thiếu hụt 5 chiều nghèo (các dịch vụ xã hội cơ bản) từ 40 điểm trở lên.

Hộ nghèo thuộc nhóm 2 có thu nhập từ 21 triệu đồng/ người/ năm trở xuống và có tổng điểm thiếu hụt 5 chiều nghèo từ 0 đến 35 điểm.

Hộ nghèo thuộc nhóm 3a có thu nhập trên 21 triệu đồng/ người/ năm đến 28 triệu đồng/ người/ năm và có tổng điểm thiếu hụt 5 chiều nghèo từ 40 điểm trở lên.

Hộ nghèo thuộc nhóm 3b có thu nhập trên 28 triệu đồng/ người/ năm và có tổng điểm thiếu hụt 5 chiều nghèo từ 40 điểm trở lên.

Tuệ Minh