(Zing) - Thấy anh Dũng đang cặm cụi ghi biên lai, Vũ Tiến Dũng luồn ra đằng sau, rút dao đã để sẵn trong cặp cắt mạnh vào cổ phía bên phải và kéo hướng từ trước ra sau.