(Toquoc) – "Có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do ngành giáo dục và người lớn, chứ tôi tin học sinh ta, thanh niên ta rất yêu lịch sử. Nếu mình biết dạy cho đúng, đáp ứng nhu cầu học hỏi môn Sử, gây niềm tự hào cho họ, họ sẽ gắn bó với lịch sử nước nhà."