(CATP) Ngày 26-5, Trường Trung học phổ thông thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, Long An tổ chức tổng kết năm học, đến lúc biết mình có tên trong danh sách bị lưu ban lần thứ 2, Phạm Văn Thoại, học sinh lớp 11 ra trước cổng...