GD&TĐ - Cháu tôi là người dân tộc thiểu số rất ít người. Tuy nhiên, hiện nay cháu nhập hộ khẩu theo gia đình tôi ở thị trấn, bố mẹ cháu vẫn sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, được hưởng trợ cấp của Nhà nước. Nếu cháu tôi đi học ở thị trấn trường công lập thì có được miễn học phí không? – (yoki***@gmail.com).

Hoc sinh dan toc thieu so rat it nguoi song o thi tran co duoc mien hoc phi? - Anh 1

* Trả lời:

Theo Điều 2 Thông tư liên tịch số: :09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thì Thông tư này áp dụng đối với tất cả các loại hình nhà trường ở các cấp học, trình độ đào tạo và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông tư này áp dụng đối với trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông; học sinh, sinh viên hệ cử tuyển; học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học; học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh học chính quy, học liên thông theo hình thức đào tạo chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; học viên học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Còn tại Điểm k Khoản 2 Điều 4 Thông tư trên quy định về một trong những đối tượng được miễn học phí đó là: Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể:

- Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu;

- Vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định theo các văn bản quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư liên tịch này.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên và theo thư bạn viết, cháu bạn là người dân tộc thiểu số rất ít người nhưng lại có đăng ký hộ khẩu thuộc thị trấn không ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn nên trường hợp của cháu bạn không thuộc đối tượng được miễn học phí.