Hanoinet - Hàng loạt các hãng sản xuất, cung ứng thiết bị, phần mềm hay trung tâm đào tạo tổ chức thi cấp chứng chỉ hệ thống mạng quốc tế như: Microsoft, Cisco, Nortel, Juniper, Aptech,...