(HNM) - Đó là một trong những nội dung trong dự thảo vừa được Bộ GD-ĐT công bố ngày 26-11 về Quy định cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Theo đó, khung học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học chất lượng đại trà được chia theo các nhóm ngành đào tạo. Cụ thể, khung học phí nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật từ 290.000-550.000 đồng/tháng; kỹ thuật, công nghệ 310.000-650.000, khoa học tự nhiên 310.000-650.000; nông - lâm - thủy sản 290.000-550.000 ; thể dục thể thao, nghệ thuật 310.000-650.000; sư phạm 280.000-500.000; y dược 340.000-800.000. Mức học phí này sẽ được tính hệ số với các bậc học khác nhau, trong đó trung cấp là 0,7, CĐ: 0,8, ĐH: 1; thạc sỹ: 1,5 và tiến sỹ: 2,5. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập được tự quyết định mức thu học phí, học phí các cơ sở giáo dục của nhà đầu tư nước ngoài do các nhà đầu tư quyết định nhưng phải thực hiện Quy chế công khai của Bộ GD-ĐT. Khung học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đối với thành phố, thị xã: Mầm non 110.000-160.000 đồng/ tháng; trung học cơ sở 30.000-50.000; trung học phổ thông 50.000-75.000. Nông thôn, đồng bằng, trung du: Lần lượt các bậc học như trên: 30.000-50.000; 15.000-35.000; 35.000-55.000. Nông thôn miền núi thấp: 20.000-40.000; 10.000-30.000; 20.000-40.000. Mức thu này do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Các trường mầm non, phổ thông công lập cung cấp chất lượng cao hơn mức đại trà thì được phép thu mức học phí cao trên cơ sở bảo đảm bù đắp chi phí đào tạo. Thúy Quỳnh