TP - Chương trình Quản trị cuộc đời dành cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội tổ chức đầu tháng 10- 2010 nằm trong khuôn khổ chương trình Unitour 2010 do Dự án Phát triển Hạt giống lãnh đạo doanh nghiệp (IPL) phối hợp với các trường đại học tổ chức đã phần nào giúp sinh viên có được nhiều kiến thức về quản trị.

Với những chia sẻ của chuyên gia giáo dục Giản Tư Trung, Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PACE, những thắc mắc làm thế nào để quản trị cuộc đời không còn là khái niệm mơ hồ, lý thuyết: “Mỗi người trẻ cần cài một hệ điều hành và sử dụng nó một cách có chiến lược. Đó là tự đánh giá được những tiềm năng, giá trị của bản thân, xây dựng mục tiêu và biết cách quản trị bản thân nhằm biến những tiềm năng đó thành những giá trị thực”.