Trường Albion nằm tại trung tâm Luân Đôn, trong khuân viên Quảng trường Bloomsbury. Trường mang lại cho sinh viên môi trường học tập lí tưởng, với những phòng học hiện đại, đầy đủ trang thiết bị, rộng rãi.