Ngày 2/6, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức mít tinh và gặp mặt truyền thống kỷ niệm 70 năm ngày Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 – 6/6/2011) với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, cùng hàng trăm cụ tiêu biểu đại diện cho hơn 160.000 người cao tuổi của tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: trong những năm qua, các thế hệ người cao tuổi Quảng Nam đã phát huy được trí tuệ, tài năng cũng như đức độ đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mong rằng trong thời gian tới, Hội người cao tuổi cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; xúc tiến thành lập Quỹ chăm sóc người cao tuổi để chăm sóc những cụ cao niên. Bên cạnh đó, các cấp các ngành cần tạo điều kiện để người cao tuổi hoạt động một các có hiệu quả nhất, đúng với tôn chỉ, mục đích của Hội đề ra, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tặng cho các thế hệ người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hiện tỉnh Quảng Nam có 160.603 người cao tuổi, chiếm 11% dân số; số hội viên là 134.097 cụ, đạt tỷ lệ 83,5% số người cao tuổi. * Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam do Hội người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh tổ chức, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của các cấp Hội Người cao tuổi Việt Nam . Hội NCT cả nước đang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nêu gương sáng trên các lĩnh vực sản xuất, xóa đói giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hội người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh hiện có trên 150.000 hội viên, sinh hoạt tại 126 hội cơ sở. Các hội viên luôn nêu cao tinh thần sống khỏe, sống có ích, động viên gia đình, con cháu, họ tộc chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nổi bật với những phong trào mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện rõ vai trò người cao tuổi như: phong trào “Tuổi cao- gương sáng”, phong trào “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”… Nhân dịp này, UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2010” cho Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; 6 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Tuổi cao - gương sáng” và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 110 cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, cán bộ hội viên Hội Người cao tuổi tỉnh được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy người cao tuổi Việt Nam”./.