Chiều 14-11, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp cho ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg (Quyết định 246) về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã (HTX) và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của quỹ này.

Hoat dong cua Lanh dao Dang, Nha nuoc - Anh 1

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh sự cần thiết của Quỹ hỗ trợ HTX trong việc triển khai các Nghị quyết của T.Ư về phát triển kinh tế hợp tác, nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đối với việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 246, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xác định rõ trọng tâm, trọng điểm hỗ trợ của quỹ, theo nguyên tắc Nhà nước và nhân dân cùng làm, chú trọng đầu tư cho các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, có sản phẩm mang thương hiệu quốc gia, vùng miền. Đặc biệt, quỹ chỉ xây dựng và hỗ trợ cho các HTX theo các chương trình, đề án cụ thể và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tìm nguồn (từ các nguồn ngân sách nhà nước, ODA, Quỹ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các nguồn hợp pháp khác) để bổ sung vốn điều lệ cho quỹ, đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định...

* Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tối 14-11, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH và đại diện lãnh đạo T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân địa bàn dân cư số 3, 4 và 5, phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội).

Phó Chủ tịch nước khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là rất to lớn, đặc biệt là vai trò huy động sức mạnh nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cách mạng Việt Nam, đưa phong trào cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ghi nhận những kết quả đạt được của liên địa bàn dân cư số 3, 4 và 5 đã có đóng góp to lớn vào thành tựu kinh tế, xã hội của phường Điện Biên, Phó Chủ tịch nước cho biết, đây là địa bàn mà các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đều đặt chân.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm vụ hàng đầu của địa bàn dân cư phường Điện Biên vẫn là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục phát huy vai trò của khu dân cư, của Ban Mặt trận trong thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, thực hiện tốt các phong trào địa phương phát động, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tham gia phản biện xã hội.

Nhân dịp này, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo một số ban, ngành đã tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.