Tỉnh Vĩnh Long hiện có 1.045 CĐCS, nghiệp đoàn với 63.045 đoàn viên/63.654 CNVCLĐ; trong đó có 122 CĐCS doanh nghiệp (DN) với 29.057 đoàn viên/34.045 LĐ.

Hoat dong cua CDCS doanh nghiep o Vinh Long: No luc, nhung con khong it kho khan - Anh 1

CNLĐ Cty TNHH Tỷ Xuân tham gia Hội thi ATVSV giỏi năm 2016 do CĐ các KCN tổ chức.

Thời gian qua, hoạt động CĐCS DN đã có những chuyển biến tích cực: Tổ chức được nhiều mô hình hay, hoạt động hiệu quả (qua đó góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ); phối hợp với người sử dụng LĐ tổ chức hội nghị NLĐ đạt 96,7%...; tham gia với chủ DN xây dựng định mức LĐ, thang bảng lương, tiền công, tiền thưởng; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn NLĐ ký kết hợp đồng LĐ đúng luật (đạt 95,6%). Đội ngũ cán bộ CĐ CĐCS DN nhiệt tình trong tổ chức và hoạt động CĐ; linh hoạt ứng phó với những phát sinh phức tạp trong quan hệ LĐ; tự học hỏi để nắm vững chính sách, pháp luật, nêu cao vai trò đại diện cho tập thể LĐ… (được NLĐ và chủ DN tín nhiệm). Đánh giá hoạt động CĐ hàng năm, có 63,5% CĐCS DN đạt vững mạnh, 11,9% đạt loại khá và 4% đạt loại trung bình, không có CĐCS yếu kém.

Tuy nhiên, hoạt động của CĐCS DN cũng còn không ít khó khăn; nhất là tại các DN khu vực ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài. Việc đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ ở một số DN chưa được quan tâm thỏa đáng. Vẫn còn DN cố tình né tránh việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ; kể cả trích nộp kinh phí CĐ… Trong quan hệ LĐ vẫn còn xảy ra tranh chấp. Việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT còn mang tính hình thức, sao chép luật. Việc phối hợp tổ chức hội nghị NLĐ, hội nghị đối thoại nội dung còn sơ sài…

Thực trạng đó do nhiều nguyên nhân: Đội ngũ cán bộ CĐCS DN chủ yếu kiêm nhiệm, ít có điều kiện trau dồi về nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động CĐ; cán bộ CĐ bộ phận, tổ CĐ đa số chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ CĐ, khi biến động về nhân sự chậm được củng cố; phần lớn CĐCS DN khu vực ngoài nhà nước có đông đoàn viên chưa bố trí được cán bộ CĐ chuyên trách; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ chưa thường xuyên; một số DN chưa tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để CĐ tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các phong trào hoạt động cùng phong trào thi đua của CĐ…

THANH THỦY