[Kênh14] - Ớ, phải chăng anh í định giải nghệ làm ông chủ?