Chuyện kể rằng sau trận thắng giòn giã năm vạn binh cùng 300 thuyền chiến quân Xiêm La, người dân Rạch Gầm-Xoài Mút (nay thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang) vô cùng tự hào nhưng cũng rất cảnh giác với âm mưu của kẻ thù.