Trong nội dung Công văn số 9070/VP-KT ban hành ngày 5/10, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hoài Đức báo cáo giải trình, cam kết các biện pháp khắc phục, hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương xem xét, công nhận huyện Hoài Đức đạt chuẩn nông thôn mới.

Hoan thien ho so trinh cong nhan huyen Hoai Duc dat chuan nong thon moi - Anh 1

Theo đó, UBND thành phố nhận được văn bản của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc báo cáo tình hình khảo sát thực tế, thẩm tra hồ sơ huyện Hoài Đức đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Trong đó có đề cập, hồ sơ của thành phố Hà Nội về công nhận huyện Hoài Đức đạt chuẩn nông thôn mới chuẩn bị đã cơ bản đáp ứng theo yêu cầu. Tuy nhiên, việc đánh giá của một số sở, ngành phụ trách tiêu chí còn thiếu tính thuyết phục. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan cần có đánh giá nghiêm túc, khách quan về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của huyện; không nên gộp chung đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí của các huyện khác với đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí của huyện Hoài Đức. Tồn tại lớn nhất của huyện Hoài Đức hiện nay là tình hình ô nhiễm môi trường (điển hình là ô nhiễm môi trường do nước thải từ các làng nghề); tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch tập trung còn thấp; tiêu thoát nước trong khu dân cư chưa được đầu tư đúng mức; hệ thống nghĩa trang các xã chưa được cải tạo, chỉnh trang. Đề nghị UBND TP Hà Nội khẩn trương có giải pháp và chỉ đạo cụ thể đối với huyện Hoài Đức để sớm khắc phục triệt để những vấn đề còn tồn tại nêu trên; đồng thời, sớm có giải pháp để nâng tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt chuẩn (hệ thống nước sạch) trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Đối với UBND huyện Hoài Đức, trong kế hoạch, huyện Hoài Đức phấn đấu đến năm 2020 trở thành quận, tuy nhiên, huyện chưa đánh giá cụ thể việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn những năm qua có gắn kết và phù hợp với quá trình đô thị hóa. Đề nghị UBND huyện cần đánh giá rõ vấn đề này. Những vấn đề về công trình hạ tầng kỹ thuật, sản xuất, môi trường, nước sạch tập trung... của huyện chưa được thể hiện rõ trong kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn gắn với quá trình trở thành quận. Đề nghị UBND huyện cần làm rõ vấn đề này. Huyện đã có quy hoạch xây dựng nghĩa trang, nhưng hiện nay, các nghĩa trang nhân dân nhỏ lẻ tại các xã trên địa bàn huyện vẫn chưa được chỉnh trang, xây tường bao, chưa thể hiện được sự gọn gàng, ngăn nắp. Đề nghị UBND huyện cần có giải pháp khắc phục thực trạng này.

Đến nay, vẫn còn tình trạng nước thải từ các làng nghề đang gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Đề nghị UBND huyện cần có giải pháp cụ thể, quyết liệt để khắc phục thực trạng này. Vấn đề nạo vét kênh mương để vừa đảm bảo tiêu thoát nước tốt, vừa tạo cảnh quan sạch đẹp trên địa bàn chưa được quan tâm đúng mức. Đề nghị UBND huyện cần có kế hoạch thực hiện cụ thể để khắc phục thực trạng này. Huyện cần giải trình rõ về kết quả chuyển đổi các hợp tác xã sang kiểu mới hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Hạ tầng các chợ hiện nay chưa tốt; tình trạng người dân bán hàng ở ven đường giáp khu vực chợ còn phổ biến. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch cụ thể nâng cấp chợ và có giải pháp khắc phục thực trạng người dân bán hàng không đúng nơi quy định trên địa bàn.

Về việc trên, UBND thành phố giao UBND huyện Hoài Đức báo cáo giải trình và cam kết các biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế đối với yêu cầu của huyện đề xuất đạt chuẩn nông thôn mới theo nội dung văn bản của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm hồ sơ hoàn chỉnh trước ngày 10/10/2016.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn UBND huyện Hoài Đức thực hiện; tổng hợp hồ sơ và dự thảo văn bản trình UBND thành phố báo cáo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương trước ngày 15/10/2016.

PV