Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD nêu kiến nghị, đề xuất các giải pháp về việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay đối với khách hàng

Hoan thien hanh lang phap ly day manh thanh toan khong dung tien mat - Anh 1

Để có thêm thông tin phục vụ việc xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khuyến khích và đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, Thống đốc NHNN vừa có văn bản gửi các NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD) về việc thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-NHNN.

Theo đó, NHNN yêu cầu TCTD báo cáo một số nội dung, cụ thể: Đánh giá mặt được, mặt chưa được và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-NHNN ngày 10/4/2012 của NHNN quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của TCTD đối với khách hàng.

Đồng thời, Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD nêu kiến nghị, đề xuất các giải pháp về việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay đối với khách hàng nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và giám sát việc sử dụng vốn vay của khách hàng theo mục đích thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

TCTD gửi báo cáo về NHNN (Vụ Chính sách tiền tệ) trước ngày 20/10/2016.