Ngày 27-10, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức họp báo về công tác thanh tra quý III-2016.

Hoan thien du thao de an Minh bach tai san thu nhap - Anh 1

Quý III-2016, toàn ngành thanh tra đã triển khai 2.092 cuộc thanh tra hành chính và 74.578 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm 42.656 tỷ đồng, 347ha đất; kiến nghị thu hồi 33.966 tỷ đồng và 43ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 8.689 tỷ đồng, 304ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 436 tập thể, cá nhân; ban hành 44.441 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 1.146 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra làm rõ 16 vụ, 30 đối tượng.

Về công tác tiếp công dân, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 90.780 lượt công dân với 45.170 vụ việc (trong đó có 1.202 đoàn đông người) và đã xử lý 38.330 đơn đủ điều kiện (tăng 11% so với quý II-2016) trong tổng số 60.144 đơn đã tiếp nhận.

Về công tác phòng chống tham nhũng, ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cấp, ngành thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Kết quả kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đều được công bố, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Tính đến ngày 10-9, đã có 101 cơ quan, bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập về Thanh tra Chính phủ. 1.004.231 đã người hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2015, đạt tỷ lệ 99,1% so với số người phải kê khai; đã công khai 993.127 bản kê khai, đạt tỷ lệ 98,9%. Đã có 3 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, 1 người bị xử lý kỷ luật.

Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã phát hiện 14 vụ, 24 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Các cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 159 vụ án, 415 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng...

Trong quý IV, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án Minh bạch tài sản thu nhập và triển khai Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử để trao đổi, cung cấp thông tin về tham nhũng.

Khánh Thu