(HNM) - Ngày 24-3, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội thảo "Bảo vệ môi trường các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) và khu kinh tế (KTT) ven biển".

Hiện cả nước đã có 173 KCN đi vào hoạt động, trong đó 105 KCN đã xây dựng và đang vận hành công trình xử lý nước thải tập trung. Tỷ lệ các KCN đã đi vào hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung tăng đáng kể, từ 35% năm 2006 lên 60% vào năm 2011. Dự kiến, đến năm 2015, cả nước sẽ đạt mục tiêu 100% KCN hoạt động đều có công trình xử lý nước thải tập trung theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, các KCN, KCX, KKT đã và đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường, đe dọa mục tiêu phát triển bền vững, thậm chí ảnh hưởng đến chất lượng làm việc và cuộc sống của công nhân. Do đó, DN ngày càng cần sự trợ giúp hiệu quả, kịp thời từ Chính phủ, các cơ quan quản lý thông qua những cơ chế, chính sách phù hợp. Cấp có thẩm quyền cần có chế tài đủ sức răn đe để xử lý nghiêm những DN cố tình vi phạm, làm hại môi trường…