Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có ý kiến chỉ đạo về việc hoàn thiện chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc với các bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan trao đổi, thống nhất việc sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách trợ cấp xã hội cho người học, trong đó lưu ý xác định đúng đối tượng người học được hưởng trợ cấp xã hội; mức trợ cấp và cơ chế cấp kinh phí.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở tiếp thu góp ý của các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định về chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý I/2013.

Mới đây, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đã được đưa ra lấy ý kiến nhân dân, trong đó quy định trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên với mức bằng 50% mức lương tối thiểu hiện hành và cấp đủ 12 tháng trong năm.

Dự thảo đề xuất 7 đối tượng học sinh, sinh viên hưởng trợ cấp xã hội gồm: Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số đang sống ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại vùng cao, miền núi, vùng sâu và hải đảo; Học sinh, sinh viên mồ côi không nơi nương tựa; Học sinh, sinh viên khuyết tật có khó khăn về kinh tế; Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tập; Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo chế độ hợp đồng mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên; Học sinh, sinh viên con gia đình thuộc diện hộ nghèo theo quy định chung của Nhà nước.

Theo Chinhphu.vn