Đôn đốc tình hình thực hiện Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc, ngày 28/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây chỉ đạo quyết liệt để giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn.