Nhà máy Đạm Cà Mau vừa vận hành trở lại và đã có sản phẩm thương mại, sau khi hoàn thành toàn bộ đợt bảo dưỡng tổng thể (BDTT) định kỳ theo đúng kế hoạch, đạt các tiêu chí: An toàn, chất lượng, đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí.

Hoan thanh bao duong tong the Nha may Dam Ca Mau - Anh 1

Các cán bộ, kỹ sư bảo dưỡng đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí.

Đợt BDTT năm nay có tổng số xấp xỉ 2.800 hạng mục. Công việc tập trung phần lớn vào một số máy móc thiết bị tĩnh, thiết bị điện, một số hạng mục đo lường, điều khiển... Tất cả các thiết bị liên quan đều được bảo dưỡng hoặc đại tu trong đợt này.

Ông Đào Văn Ngọc - Giám đốc Nhà máy Đạm Cà Mau cho biết, để hoàn tất được tất cả các đầu việc chỉ trong vòng 16 ngày, chúng tôi đã có những bước chuẩn bị từ tháng 9 năm 2016. Đặc biệt là sự tâ%3ḅp trung cao đô%3ḅ các nguồn lực, sự đoàn kết, nhất trí và tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiê%3ḅm cao của đội ngũ CBCNV nhà máy và các phòng, ban có liên quan.

Tin, ảnh: KIM ANH