QĐND Online - Đó là đánh giá tại Hội nghị tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng đơn vị VMTD và giáo dục chính trị tư tưởng năm 2013 của Trường Sĩ quan Không quân trong ngày 11-11.

Học viên phi công quân sự Trung đoàn Không quân 910 thực hành bay biên đội.

Năm 2013, Trường Sĩ quan Không quân có nhiều biện pháp tích cực, chủ động sáng tạo đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật và xây dựng chính quy. Kết quả huấn luyện bay hoàn thành 96,8% kế hoạch năm; hoàn thành 100% kế hoạch giáo dục- đào tạo cho các khóa phi công quân sự Việt Nam và quốc tế; tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ, giảng viên và huấn luyện dự khóa bay cho Trung tâm huấn luyện bay thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Cùng với đó, trong năm 2013, nhà trường đã thực hiện 2 đề tài cấp bộ; 2 đề tài cấp ngành; 16 đề tài cấp trường; 1 nhiệm vụ ngành và 2 sáng kiến cải tiên cấp ngành; 4 sáng kiến cấp trường.

Nhân dịp này, Nhà trường đã khen thưởng cho 2 tập thể: Trung đoàn 910 và Trung đoàn 920 vì đã có thành tích trong bảo đảm an toàn bay năm 2013.

Tin, ảnh: MAI ĐÔNG-VĂN DU