Mùa hoa xoan lại đến Mưa nhè nhẹ rơi rơi Con đường quen cỏ nhú Mầm xuân thắm đất trời …

Nhành hoa xoan tim tím
Làn mưa mỏng giăng giăng
Chim chuyền cành nhảy nhót
Bước chân người lâng lâng …

Hoa xoan và mùa xuân
Luôn sánh vai cùng bước
Hạt mưa xuân biết được
Cũng nhẹ nhàng bước theo …

Hương hoa xoan dìu dịu
Sắc hoa xoan nồng nàn
Mưa xuân như dải lụa
Trải sắc xuân rạng ngời…