Đầu tháng 11.2007, tại Trung tâm Văn hóa Pháp đã diễn ra triển lãm "Vắt qua phố" của Nguyễn Ngọc Dân với đề tài phố. Cũng tại đây, từ ngày 19 - 30.11, đề tài lại tái hiện qua triển lãm - sắp đặt "Hóa thạch sống" của Vương Văn Thạo.