(TNO) Từ ngày 4.3 - 12.4.2009, họa sĩ Việt kiều Mỹ Nguyễn Đại Giang sẽ triển lãm tranh Upsidedownism tại Columbia City Gallery (Seattle, Mỹ).