“Hoa Sen” - đó là tên gọi con tàu đầu tiên thuộc Dự án Chính phủ về vận tải khách Bắc - Nam bằng đường biển với tổng vốn đầu tư 1,5 tỉ USD do Công ty Vinashinlines thực hiện. Đội tàu gồm sáu chiếc, mỗi chiếc có thể chuyên chở 2.000 hành khách, 1.000 xe bốn chỗ ngồi, 500 xe tải, containner và xe bus. Dự án này sẽ được hoàn tất trong vòng năm năm, bắt đầu từ năm 2007.