Các nhà vườn đang hướng xu hướng người dùng chuyển sang chơi những chậu cây có quả dạng nhỏ, phù hợp chưng trên bàn phòng khách.