Hàng trăm bạn trẻ mới đây có hoạt động nhằm lan truyền thông điệp về sự tử tế, kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Đức Phạm