Sinh ngày 22/5/1982 tại Canberra, Úc, Erin McNaught được trời phú cho một vẻ đẹp lộng lẫy.