Hanoinet - Gần một tuần sau khi đăng quang, Christina Silva phải trao danh hiệu Miss California USA cho Raquel Beezley. “Hoa hậu hụt” tuyên bố sẽ khởi kiện