Kể từ lần đầu tiên Việt Nam có Hoa hậu đi thi thế giới năm 2002, chưa Hoa hậu nào dám tham dự cuộc họp báo trước giờ "vào trận", bởi trình độ tiếng Anh kém đến mức "chẳng biết nói gì".