Chi phí nguyên vật liệu đầu vào giảm mạnh 25% so với cùng kỳ giúp CSV ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (HOSE: CSV) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 với lợi nhuận tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, doanh chỉ tăng nhẹ khoảng 4% nhưng do giá vốn hàng bán giảm 6% đã giúp công ty này tăng biên lợi nhuận gộp lên 31,43% so với mức 24,54% cùng kỳ năm trước.

Hoa chat Mien Nam lai lon trong quy III nho gia nguyen lieu giam - Anh 1

Nguồn: BCTC CSV

Trong khi các chi phí khác không có nhiều thay đổi, CSV ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 70% so với cùng kỳ, đạt mức 46 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, CSV đạt 804 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế đạt 139 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Hoa chat Mien Nam lai lon trong quy III nho gia nguyen lieu giam - Anh 2

Nguyên nhân chính là do chi phí nguyên vật liệu đầu vào giảm mạnh 25% so với cùng kỳ (Nguồn: BCTC CSV)

Ngày 17/10, CSV cũng thông báo quyết định của hội đồng quản trị công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 8%. Ngày chốt quyền là ngày 03/11 và thời gian thanh toán là ngày 21/11/2016