Mới đây, Ban quản lý quỹ Vì người nghèo tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát động tháng cao điểm ủng hộ xây dựng quỹ Vì người nghèo năm 2016.

Hoa Binh: Thang cao diem xay dung quy Vi nguoi ngheo 2016 - Anh 1

Được biết, tổng quỹ vận động từ tháng 1 đến nay đạt hơn 4.104 triệu đồng. Tổng chi hơn 2.835 triệu đồng, trong đó, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết 2.690 triệu đồng; hỗ trợ người nghèo ăn tết: 95 triệu đồng, hỗ trợ mua bò cho hộ nghèo: 40 triệu đồng.

Tính đến ngày 30/9, tổng quỹ “Vì người nghèo” tỉnh còn lại hơn 2.070 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong tháng cao điểm xây dựng quỹ Vì người nghèo tới đây, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh có điều kiện trực tiếp đăng ký với Ban quản lý quỹ cùng cấp để xây dựng 1 nhà Đại đoàn kết trở lên cho hộ nghèo.

Mức hỗ trợ xây dựng 1 nhà đại đoàn kết là 30 triệu đồng/nhà.

Thời gian phát động tháng cao điểm ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh dự kiến từ ngày 12 - 14/10; cấp huyện, thành phố tổ chức đợt cao điểm ủng hộ từ ngày 17/10 đến 17/11.

PV