(PLO) - Hôm qua (16/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và UBND tỉnh Hòa Bình đã phối hợp tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật 2014 và phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp 2013”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Cửu cùng đông đảo nhân dân địa phương tham dự sự kiện này.

Thượng tôn pháp luật

Phát biểu khai mạc Lễ mít tinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh: Ngày 20/6/2012 Quốc hội đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, quy định rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả. Một trong những giải pháp đó là việc Quốc hội lựa chọn và quyết định lấy ngày 9/11, ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. “Ngày này

được tổ chức hàng năm nhằm thể hiện tinh thần tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong cuộc sống của mỗi người dân Việt Nam và trong sự phát triển của quốc gia, sự thịnh vượng của dân tộc, đồng thời qua đó làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động của mỗi người dân, mỗi cơ quan, tổ chức và toàn xã hội” - bà Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cũng cho biết: công tác phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân đã được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và

rất cần thiết hiện nay nhằm góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với phụ nữ, với tinh thần và trách nhiệm của những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, với ý thức cố gắng vươn lên, cải thiện hoàn cảnh, khẳng định vị thế của phụ nữ, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tin tưởng: “Trong thời gian tới, cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp sẽ đạt nhiều kết quả trong việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nói riêng, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung. Đông đảo hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp sẽ tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp” với tinh thần và quyết tâm cao, góp phần đưa Cuộc thi thực sự trở thành một trong những hoạt động chính trị, pháp lý hướng tới các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2015”.

Các lực lượng của tỉnh Hòa Bình diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật

Là địa phương phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức sự kiện có ý nghĩa này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Cửu cho biết, ngay sau Lễ mít tinh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hiến pháp, pháp luật tới cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tích cực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đặc biệt là việc tham gia viết bài hưởng ứng Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”.

Ngay sau Lễ khai mạc, đông đảo các đoàn thể, tầng lớp nhân dân tỉnh Hòa Bình gồm: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên,… đã diễu hành qua các trục đường chính của thành phố Hòa Bình cổ động người dân hưởng ứng Ngày Pháp luật 2014.