Theo báo cáo của Cục Thuế Hòa Bình, 6/14 đơn vị thuộc Cục Thuế đã hoàn thành vượt dự toán 6 tháng đầu năm 2017, gồm: Phòng tổng hợp - nghiệp vụ - dự toán đạt 164%; Chi cục Thuế Kỳ Sơn 153%; Chi cục Thuế huyện Lạc Thủy đạt 128%; Phòng Thuế thu nhập cá nhân đạt 116%; Chi cục Thuế huyện Lạc Sơn đạt 113%; Chi cục Thuế huyện Cao Phong 106%.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hòa Bình, đến nay, số thu ngân sách do cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh quản lý ước thực hiện 1.320 tỷ đồng, đạt 51% dự toán Chính phủ giao, đạt 98% dự toán 6 tháng.

Toàn ngành Thuế Hòa Bình sẽ phấn đấu thu 2.976 tỷ đồng, đạt 100% dự toán phấn đấu Tổng cục Thuế giao, 114% dự toán Chính phủ, 104% theo Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh và phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 được giao trên địa bàn và tăng 14% so với thực hiện năm 2016.

PV (Nguồn: TCT)