- Một hố tử thần khổng lồ đã xuất hiện trước ga tàu Hakata, quận Hakata, Fukuoka, Nhật Bản. Hố tử thần này có diện tích và độ sâu chưa từng có, rộng 30m, sâu 15 m và có thể sẽ còn tiếp tục lan rộng.

Video: Asashi