Hố tử thần rộng 30 m, sâu 15 m ở thành phố Fukuoka (Nhật Bản) đã được lấp trong vòng 7 ngày, từ ngày 9 đến 15/11.

Phương Thảo