Ban Giám đốc BIDV chi nhánh Hải Vân (Đà Nẵng) vừa trao 20 tỉ đồng ủng hộ Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng mua máy xạ trị theo ủy nhiệm của Hội đồng quản trị BIDV, nâng tổng số tiền do hệ thống ngân hàng này tài trợ mua sắm thiết bị là 27 tỉ đồng.

Ngoài ra, tập thể cán bộ, nhân viên của ngân hàng cũng đã trao 20 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các bệnh nhân đang điều trị.

N.S.H