TT - Hiện nay, kỹ thuật hỗ trợ phôi thoát màng cũng đã bắt đầu được thực hiện ở VN để giúp tăng tỉ lệ có thai thụ tinh trong ống nghiệm.