KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 331/QĐ-UBND về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP Hà Nội năm 2013.

Theo đó, trong năm 2013, TP sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý; Bồi dưỡng theo chuyên đề kiến thức pháp luật; Giải đáp pháp luật;...

Ngoài ra, sẽ tổ chức đoàn công tác liên ngành để khảo sát và trao đổi, học tập kinh nghiệm một số tỉnh bạn; thực hiện chương trình phối hợp pháp lý; Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động của DN.