Từ nguồn vốn Chương trình 135 năm 2014 (đợt 1), tỉnh Phú Yên phân bổ 21 tỷ 740 triệu đồng cho sáu huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh và thị xã Sông Cầu hỗ trợ phát triển sản xuất cho 19 xã đặc biệt khó khăn và 34 thôn, buôn (Khu vực I, II) đặc biệt khó khăn.

Trong đó, vốn đầu tư phát triển là 16,2 tỷ đồng; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất là 5,54 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức thực hiện đúng nội dung, nguyên tắc, cơ chế thực hiện và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí có hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy trình về thủ tục đầu tư theo quy định.

PV

1.350 thanh niên Đác Lắc nhập ngũ đợt 1 năm 2014

Theo báo cáo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Đác Lắc, đợt 1 năm 2014, Đác Lắc có 1.350 thanh niên nhập ngũ. Các thanh niên trúng tuyển đợt 1 sẽ được giao cho các đơn vị: Quân đoàn 3, Binh đoàn 15, Đoàn Đặc công 198; Sư đoàn bộ binh 2, Lữ đoàn Phòng không 573; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trung đoàn bộ binh 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

PV