(Chinhphu.vn) - Trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn thị xã Uông Bí - thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT).

Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn hỗ trợ cho dự án trên trong kế hoạch được giao hàng năm của Bộ; phần hỗ trợ còn lại thông qua chuyển giao Trạm thu phí Phả Lại kể từ khi khởi công dự án với thời hạn cụ thể được xác định trên cơ sở phương án tài chính của dự án BOT và phù hợp với mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ. Về việc di dời Trạm thu phí cầu Bãi Cháy về phạm vi của dự án trên, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, sắp xếp đảm bảo tính hợp lý của vị trí trạm mới. Mức phí áp dụng đối với dự án BOT không quá 2 lần so với mức quy định tại Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 7/9/2004 của Bộ Tài chính. Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo nhà đầu tư là Công ty cổ phần phát triển Đại Dương hoàn tất thủ tục đầu tư, trên cơ sở đó phê duyệt dự án, đàm phán, ký kết hợp đồng BOT và tổ chức thực hiện dự án này. Nam Anh