Mỗi khu công nghệ thông tin tập trung có thể được hỗ trợ từ 40 – 60 tỷ đồng để tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút nguồn lực của toàn xã hội.

Ngày 10/11, Bộ Thông tin - Truyền thông đã tổ chức Hội thảo “Xúc tiến đầu tư, phát triển khu công nghệ thông tin tập trung”, nhằm đánh giá, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy hoạt động đầu tư và phát triển các khu này.

Hiện nay, cả nước đang có 4 khu công nghệ thông tin tập trung gồm Công viên Phần mềm Quang Trung, Công viên Phần mềm Đà Nẵng, Khu Công nghệ Thông tin tập trung Cầu Giấy và Khu công viên Công nghệ Phần mềm Hà Nội.

Với nhiều chủ trương, ưu đãi của nhà nước, các khu này bước đầu đã đạt được những thành công nhất định, thu hút sự đầu tư của các tập đoàn lớn về công nghệ thông tin trong và ngoài nước.

Năm 2015, chỉ riêng lĩnh vực phần mềm đã đóng góp hơn 200 triệu USD doanh thu trong tổng số 1,6 tỷ USD toàn ngành.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng, các khu công nghệ thông tin tập trung vẫn chưa đáp ứng đủ kỳ vọng như mục tiêu đã đề ra.

Ho tro den 60 ty dong cho cac khu CNTT tap trung - Anh 1

Các khu công nghệ thông tin tập trung có thể được hỗ trợ 60 tỷ đồng để phát triển

Cụ thể, ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông cho rằng, sự tác động, thúc đẩy của các khu công nghệ thông tin tập trung đối với ngành chưa lớn như định hướng. Bên cạnh đó là chưa tạo được môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chưa thu hút được sự đầu tư, thiết lập các trung tâm nghiên cứu – phát triển của các tập đoàn lớn.

Lý giải điều này, ông Hưng cho rằng, có nhiều nguyên nhân, nhưng một phần lớn là do hạn chế về nguồn lực đầu tư của nhà nước và xã hội, trong khi chính sách ưu đãi đối với các khu chưa được phối hợp triển khai đồng bộ.

Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM cho rằng, yếu tố cơ bản của ngành công nghiệp phần mềm là con người, nhưng hiện nay, sức hút nguồn nhân lực giỏi trong ngành này của nước ta còn hạn chế. Từ đó, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội thu hút các tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới vào đầu tư.

Một nguyên nhân khác đến từ việc cơ sở hạ tầng chưa hiện đại ngang tầm quốc tế, môi trường dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu thu hút nguồn nhân lực tài năng, cao cấp yên tâm đến làm việc lâu dài.

Thông tin từ ông Nguyễn Thành Hưng cũng cho biết, hiện nay Bộ Thông tin - Truyền thông cùng Bộ Kế hoạch Đầu tư đang xây dựng nội dung triển khai Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó dự kiến sẽ hỗ trợ 7 khu công nghệ thông tin tập trung cho các địa phương. Dự kiến, mỗi khu này sẽ được nhà nước hỗ trợ khoảng 40 – 60 tỷ đồng để tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút nguồn lực của toàn xã hội.

Thiện An