Từ nguồn kinh phí của Nhà nước, các dự án khởi nghiệp tại TP.HCM có thể được hỗ trợ tối đa lên đến 2 tỷ đồng.

UBND TP.HCM vừa ban hành “Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, có sử dụng ngân sách sự nghiệp KHCN của TP.HCM.

Các cá nhân, nhóm cá nhân và cả doanh nghiệp (hoạt động không quá 5 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, có dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc nhóm 4 ngành công nghiệp trọng yếu, công nghiệp hỗ trợ và 9 nhóm ngành dịch vụ được TP.HCM ưu tiên phát triển.

TP.HCM cũng sẽ xem xét, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tiềm năng, mang lại hiệu quả cao thuộc các lĩnh vực còn lại, dự án nào chưa nhận được sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước tại thời điểm đăng ký.

Ho tro den 2 ty dong cho cac du an khoi nghiep tai TP.HCM - Anh 1

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và các dự án khởi nghiệp của bạn trẻ

Mức hỗ trợ tối đa cho một dự án khởi nghiệp là sẽ không quá 2 tỷ đồng. Nếu trường hợp đặc biệt, trị giá hỗ trợ trên 2 tỷ đồng sẽ do UBND TP.HCM trực tiếp quyết định. Thời gian hỗ trợ tối đa sẽ trong vòng 2 năm.

Hình thức triển khai, TP.HCM sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, hoặc là sẽ cũng hỗ trợ với nhà đầu tư, theo tỷ lệ 1:1.

Các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ dùng số tiền này để trả cho tiền công lao động trực tiếp, sử dụng vào các dịch vụ đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp marke tin g, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, khai thác thông tin công nghệ , sáng chế…

Ngoài ra, số tiền này còn có thể được dùng vào việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ.

Kinh phí sẽ được cấp theo hình thức khoán đến tận sản phẩm khởi nghiệp cuối cùng.

Những dự án khởi nghiệp được hỗ trợ, sẽ được tuyển chọn thông qua cuộc thi về đổi mới sáng tạo, do Sở KHCN TP.HCM tổ chức, phối hợp tổ chức, hoặc đối với các dự án khởi nghiệp đăng ký trực tiếp tại Sở KHCN TP.HCM.