Vừa qua, nhóm từ thiện Trọng Nghĩa (thông qua Báo SGGP) đã hỗ trợ 70 triệu đồng xây cầu treo Trường 2, tại xã Phú Long huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.