KTĐT - UBND TP vừa ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở sản xuất áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 về quản lý môi trường trên địa bàn.

Theo quy định, Thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí thực hiện xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 cho các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu: Đã đăng ký nộp thuế, hoạt động đúng ngành nghề trong đăng ký kinh doanh, có đủ nguồn lực bảo đảm cho việc áp dụng hệ thống và đáp ứng yêu cầu hồ sơ theo quy định. Kinh phí hỗ trợ thực hiện xây dựng hệ thống quản lý môi trường cho bệnh viện là 80 triệu đồng/dự án và hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất khác là 60 triệu đồng/dự án. Nguồn kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp, bệnh viện và các cơ sở sản xuất áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 được lấy từ kinh phí sự nghiệp khoa học của thành phố. Đối tượng được hỗ trợ gồm các doanh nghiệp, bệnh viện và cơ sở sản xuất thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn thành phố, có dự án áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 được lựa chọn theo tiêu chí quy định. Thành phố ưu tiên các dự án của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm thuộc ngành mũi nhọn, ưu tiên; các dự án thuộc một số lĩnh vực thường xuyên gây ra ô nhiễm môi trường gồm: hóa chất, dệt, nhuộm, da giầy, giấy, chế biến thực phẩm, khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản. Nguyên Đào