Phó chủ tịch Chính hiệp nhân dân bị buộc tội hiếp dâm.